Hirgalinta nidaamka casriga ah ee diiwaangalingta liisamada ganacsiga